Electrosmog

20.yüzyıl ile birlikte doğada varolan manyetik alanlara , insan yapımıyla olanlar da katıldı.Teknolojinin her gecen gün gelişmesiyle , hayatımızı kolaylaştıran cihazlar ; bedenimizin kaldırabileceğinin çok üzerinde Giga Hertz lere varan oranda yük oluşturarak , hücresel stres yaşamamıza neden oluyor.

Kullandığımız araçların vücudumuzda bıraktığı yüklerle oluşan ve uzun vadede ciddi sıkıntılar yaratabilen önemli bir sorun.

Elektromanyetik kirlilik, yaşadığımız alanlarda bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, cep telefonu baz istasyonları, yüksek gerilim hatları, trafolar, mikrodalga yayan ev aletleri vb.nin yarattığı, insanın ve diğer canlıların üzerinde bozucu etkiler yaratan “elektromanyetik alanlar” dır.Literatürde buna “elektronik pus” anlamına gelen “electrosmog” ifadesi kullanılmaktadır.

Araştırmalar, bu aletlerin yaydığı manyetik alanlara sınırlamalar getirdi fakat tartışmalar bitmedi. Sınır değerlerin altında da olsa uzun süreli elektromanyetik radyasyona maruz kalan insanlarda ne gibi sağlık sorunlarının görüleceği ciddi bir tartışma konusudur.

Elektromanyetik Dalgalar

Elektromanyetik dalgalar insan organizmasında önemli ölçüde karışıklığa neden olmakta, vücudun molekül ve atomları dengelerini yitirmekte, biyokimyasal işlevler etkilenmekte ve elektriksel dolaşımı zarar görmektedir. Bedeni işlevler 1- 250 mikrovolt arası çok küçük gerilimli elektriksel süreçlerle devam eder.

Elektrik alanlarının, dışardan, bu duyarlı sistemi etkilemesi durumunda vücudun doğal elektriksel dolaşımı zarar görebilir ve buna bağlı olarak kalp dolaşım sistemi ve sinir sisteminde bozukluklar oluşur.

Doğal elektromanyetik alan kaynakları;
• Güneş
• Bazı uzak yıldızlar
• Atmosferik deşarj yani yıldırımlar.

Doğal olmayan elektromanyetik alan kaynakları;
• Elektrik akımı taşıyan yeraltı ve yerüstü elektrik hatları,
• TV ve bilgisayarlar,
• Elektrikli ev aletleri (Elektrikli süpürge, saç kurutma, traş makinesi vb.)
• Mikro dalga fırınlar
• Radyo ve TV vericileri
• Telsiz haberleşme sistemleri,
• Kordonsuz telefonlar
• Hücresel telefon sistemleri ( GSM Baz istasyonları)

Bazı kişiler, elektromanyetik alanlara karşı daha duyarlıdır. Bu kişilerde, uzun süre bilgisayar karşısında kaldığında ya da başka elektronik aletleri uzun saatler kullandıklarında bazı hassasiyetler ortaya çıkabilir. Bunlar, boğazda kuruluk hissi, gözde ağrı ve görme bozukluğu, başağrısı, alerji, uykusuzluk, seslere karşı hassasiyet ve yorgunluk şeklinde sıralanabilir.