Sık Sorulan Sorular

1VİVOBASE NEDİR?
İster evde ister hareket halinde, VIVOBASE ürünleri: elektromanyetik radyasyona karşı etkili koruma sağlar. VIVOBASE, Wifi, telsiz telefon, Bluetooth, GPS, anahtar durumundaki güç kaynağı üniteleri, monitörler ve yapay olarak üretilmiş diğer alanların yanı sıra su kanalları, fay hatları , doğal ve kozmik radyasyon gibi doğal alanlardan da sizi korur. VIVOBASE GmbH bir Rilling Group şirketidir. Mühendislikteki Alman uzmanlığı, onlarca yıllık tıbbi deneyimle birleşti. Böylelikle, elektromanyetik radyasyonu korumaya yönelik cihazlarımız doğdu. VIVOBASE; elektromanyetik radyasyona karşı koruma sağlamak için etkili cihazların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimini birleştirmektedir. VIVOBASE ürünlerimizin klasik 'ezoterik' çözümler değil, yüksek verimliliğe sahip 'elektroteknik' çözümler sunduklarını belirtmek isteriz. Bir aile şirketi olarak, müşteri değeri ve müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir.
Kalite -Alman Malı-, VIVOBASE FAMILY ürünümüzü üretmede bizim referans noktamızdır. Hayat kalitesi ve rahatlık gibi arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşmak amacıyla, çözümler bulmak için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Her birimiz sağlıklı olabilir ve sağlığa kavuşabiliriz.
2VIVOBASE'İN ÇALIŞMA ŞEKLİ NASILDIR?
Vücudumuz büyük ölçüde sudan oluşur ve biyoelektrik impulslarla kontrol edilir. Elektromanyetik kirlilik, ışınların vücuda girmesi nedeniyle bu doğal süreçleri bozabilir. Optimal hücre bakımı engellenir. VIVOBASE ürünleri, doğal alanı taklit eden ve bu nedenle güvenli bir şekilde kullanılabilecek bir belirli alan üretmek suretiyle elektromanyetik kirliliğe karşı koruma sağlar.
Frekansları ve titreşimleri üreten ve bir şekilde hareket eden elektromanyetik alanların aksine (mikrodalganın çalışma prensibine kıyasla), bu alanda hareket yoktur. Hücrelerin doğal metabolik süreçleri etkilenmez.
Oluşturulan alan, canlıların en üstteki deri tabakasında bulunan su moleküllerini yönlendirir (polarizasyonun oryantasyonu). Su molekülleri dipol (çift kutupludur); Asimetrik yapıları nedeniyle sürekli bir elektrik dipol momentine sahiptirler, yani bir tarafında negatif yüklü (oksijen atomu) iken diğer tarafında pozitif yüklüdür (her iki hidrojen atomu). VIVOBASE ürünlerinin yarattığı özel alan sayesinde, vücuttaki su moleküllerinin yüksek ve düşük frekanslı elektromanyetik radyasyona maruz kalması önlenir. Sonuç olarak, vücuttaki hücreler yine yeterli suyu emebilir ve elektromanyetik kirliliğin zararlı etkisi büyük ölçüde azalır. Sonuç olarak, canlılar radyasyon ortamına maruz kalmasına rağmen sağlığını koruyabilirler.
3ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK NEDİR ?
Elektromanyetik kirlilik, hemen herkesin duyduğu bir kavramdır. Ancak, tam olarak nedir ve neden bu sorun her birimiz için her gün daha da önemli hale geliyor? Kirlilik (smog) icat edilen bir kelimedir. Duman (smoke) ve sis (fog) sözcüklerinden oluşturulmuş olup, şehir içinde egzoz dumanlarından kaynaklanan hava kirliliğini temsil eder.
Elektromanyetik kirlilik (smog) terimi ise, ortamdaki yapay olarak üretilen tüm elektromanyetik alanları, insanları ve çevrenin bunlara maruz kalmasını anlatmak için kullanılır.
Elektromanyetik kirlilik, iyonlaştırmayan radyasyon olarak sınıflandırılmıştır. Bu, elektromanyetik dalgaların, radyoaktivite gibi iyonlaştırıcı radyasyonlardan farklı olarak, elektronları atomlardan veya moleküllerden uzaklaştırmak için enerji üretiminin gerekmediği anlamına gelir. Aşağıda alt bölümleri bulunmaktadır:
- Düşük frekanslı elektrik ve manyetik alanlar
- Yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar
Düşük frekans aralığındaki elektrikli ve manyetik alanlar, örneğin alternatif akım devrelerinde ve elektrikli cihazlarda elektrik enerjisi üretildiğinde, taşınırken veya uygulanırken ortaya çıkar. Yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar, WiFi veya bebek izleme cihazları aracılığıyla kablosuz aktarım sırasında üretilir. Mutfaklarda mikrodalgalar da yiyecekleri ısıtmak için yüksek frekanslı bir elektromanyetik alan kullanır.
Elektromanyetik alanlar yapay olarak üretilebilir, aynı zamanda çevrede doğal olarak da ortaya çıkabilir. Statik ve düşük frekanslı alanlar için, elektrik ve manyetik bileşenler ayrı olarak kabul edilir. İki bileşen, yüksek frekanslı alanlarda birbiriyle yakından bağlantılıdır, böyle durumlarda elektromanyetik alanlardan söz ederiz. Elektromanyetik alanlar, bunların insanlar üzerindeki etkileri ve hangi koruyucu önlemlerin alınması gerektiği ile ilgili güncel bilimin iyi bir değerlendirmesi, Alman Federal Radyasyon Koruma Dairesinin web sitesinde mevcuttur.
4ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞE MARUZ KALMA NASIL GERÇEKLEŞİR?
Elektrik ağlarındaki hızla gelişen dijitalleşme ve genişleme nedeniyle, hane halkında, okullarda, işte veya yolda elektromanyetik kirliliğe maruz kalma oranı sürekli artmaktadır. Özellikle, yapay olarak üretilen düşük frekanslı ve yüksek frekanslı alanlar, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yayılmasıyla artmaktadır. Kablosuz sabit telefonlar ve cep telefonları, uzun süredir gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Birçok çocuk ve genç tüm gün boyunca cep telefonları, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar kullanıyor ve en son cihazlar onların istek listelerinin en üstünde yer alıyor. Sorunsuz erişilebilirliği sağlamak için, daha fazla baz istasyonu inşa ediliyor. statista.de'ye göre dünya çapında 7,3 milyardan fazla cep telefonu ve akıllı telefon kullanılıyor. Ve bu rakamlar her geçen gün artıyor.
Ayrıca, WiFi, Bluetooth ve ultrawideband (UWB) da var. Bunlar, yüksek frekanslı elektromanyetik radyasyona sahip uygulamalar olup, telekomünikasyon ve veri işleme için çeşitli (mobil) cihazlar bunların yardımıyla kablosuz olarak birbirine bağlanabilmektedir.
Aile bireyleri ve işletmeler için AKILLI ev çözümleri de elektromanyetik kirliliğin artmasına katkıda bulunuyor. Ağa bağlı ve uzaktan kontrol edilebilir cihazlar ve kurulumlar, daha fazla güvenlik ve verimli enerji kullanımının sağlanması ve sonuçta genel olarak evlerin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bu kolaylık elektromanyetik radyasyona daha fazla maruz kalmaya yol açar. Elektromanyetik kirliliğe maruz kalmadaki eğilim, arabalarda da artıyor. Bluetooth, GPS, koltuk ısıtması ve cep telefonlarının mobil verilerinden gelen radyasyona ek olarak, elektrikli otomobillerin gelecekteki kullanımı, elektrikli motor ve batarya nedeniyle yolcu maruziyetinin daha da artmasına neden olacaktır.
5ELEKTROMANYETİK KİRLİLİĞİN SONUÇLARI NEDİR?
Olası sonuçlar, “İnsan, Çevre ve Demokrasinin Korunması için Yeterlilik İnisiyatifi” (Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.)) tarafından kapsamlı olarak tanımlanan diğer şeyler arasındadır. Kar amacı gütmeyen bilim adamları ve doktorlar tarafından kurulan bu dernek, mobil ve kablosuz iletişimin etkileriyle ilgilenmektedir. Uluslararası doktorların 2012 tarihli temyiz başvurusundan küçük bir alıntı: “Vücudumuz büyük ölçüde sudan oluşuyor ve biyoelektrik impulslarla kontrol ediliyor. Elektromanyetik radyasyon, bu doğal süreçlere müdahale edebilir. Bu ışınlar vücuda nüfuz eder ve optimal hücre beslenmesini önler. Yapay elektromanyetik alanlara maruz kalırsak (elektromanyetik kirlilik olarak adlandırılır), bunlar vücudumuzdaki biyolojik süreçler üzerinde aşağıdaki temel etkilere sahip olabilir:
- Konsantrasyon eksikliği ve uyku problemleri
- Bitkisel (vejetatif) sinir sistemimizin dengesinde bozulma
- Bağışıklık sisteminin zayıflaması
- Hiperasidite ve tıkanıklığa bağlı metabolik bozukluklar
- Zihinsel zorlanma ve stres
6AKILLI TELEFON VE CEP TELEFONU AĞLARI HANGİ FREKANSLARLA ÇALIŞIR VE RADYASYON NASIL OLUŞUR?
Federal Alman Radyasyon dan Koruma Dairesi (BfS)* web sitesine göre, akıllı telefonların çoğunluğu iletim için GSM (Global System for Mobile Communication - Mobil İletişim için Küresel Sistem), UTMS (Universal Mobile Telecommunications - Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi) ve LTE - (Long Term Evolution - Uzun Dönem Evrim) standartlarını kullanır. GSM, 2. nesil (2G), UMTS 3. nesil ve LTE de 4. nesil mobil iletişim standardı olarak bilinir. Aralarındaki fark esas olarak nesilden nesile artan iletim hızlarındadır.
Ağların geniş kapsama alanı sağlayabilmesi için, tüm baz istasyonlarının GSM'in yanı sıra UMTS ve LTE teknolojisi ile de donatılmış olması gerekir. Konuşma ve veri, telefonlardan alıcıya sinyalleri yönlendiren, çevreleyen ana istasyonlara iletilir. Bu üç hücresel ağ aşağıdaki frekans aralıklarını kullanır:
- GSM: 900 ve 1.800 MHz
- UMTS: 1,900–2,170 MHz
- LTE: 800 ve 2.600 MHz
Hücresel ağların diğer frekans bantlarına genişletilmesi planlanmaktadır. LTE'nin halefi olan 5G hâlihazırda yolda olup, önümüzdeki yıllarda yüksek GHz aralığındaki frekanslara ulaşacak. Akıllı telefon kullanımının hızla artması ve bant genişliğine olan talebin yükselmesiyle ek baz istasyonlarının genişletilmesine ve yeni binalara gereksinim duyulmakta, çünkü her istasyonun yalnızca sınırlı bir veri hacmi ile çalışabilmesi mümkün. Mobil iletişim için her baz istasyonunda bir verici ve alıcı tertibat bulunur. Gerekli olan baz istasyonlarının sayısı, çağrı sayısına bağlıdır; bu da, kentsel alanların seyrek nüfuslu alanlardan daha fazla istasyona sahip olduğu anlamına gelir.