ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK - BİLİMSEL İNCELEMELER

Biz elektromanyetik kirliliğin hem insan organizması hem de hayvansal ve bitkisel organizmalar için zararlı olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden VIVOBASE FAMILY cihazlarımızı geliştirdik. Elektromanyetik kirlilikle ilgili bilimsel çalışmalarla birlikte, bilimsel değerlendirmeler de devam etmektedir. RWTH Aachen'in İnternet bilgi platformu EMF portalı, elektromanyetik alanların (EMF) etkileri üzerine yapılan bilimsel araştırmaların bulgularını sistematik olarak toplamakta ve bunları İngilizce ve Almanca olarak sunmaktadır. Elektro motor ve bunun neden olduğu hasardan ve ayrıca önleyici tedbirlerden haberdar olmanızı öneririz.

1-Elektromanyetik Kirliliğin Zararlılığını Kanıtlayan Çalışmalar:

Ulusal Toksikoloji Programı Karsinojenez Araştırmalarından Elde Edilen Kısmi Bulgular Kapsamında Cep Telefonu, Radyofrekans Radyasyonunun Hsd: Sprague Dawley ® Sıçanlarındaki Etkisi Hakkındaki Rapor

Yazarlar: Wyde ME; Cesta MF; Blystone CR; Bucher JR; Elmore SA; Foster PM

Hooth MJ, Kissling GE, Malarkey DE, Sills RC, Stout MD, Walker, NJ, Witt KL, Wolfe MS

Çalışmanın yürütülmesi: ABD Hükümeti Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Ulusal Toksikoloji Programı (NTP) (25 milyon ABD Doları destekli)

Kaynak: http://biorxiv.org/content/early/2016/06/23/055699

Tarih: 23 Haziran 2016

Bilgi: n = 1260 hayvan (Sıçan). Hayvanlar 106 haftaya kadar 900 megahertz (daha düşük mobil radyo standardı) ışına tabi tutulmuştur.

Bulgular: Çalışmanın bulguları cep telefonu radyasyonunun tümörlere yol açabileceğini göstermektedir. Daha kesin olmak gerekirse, iki tip kanser (schwannoma, glioma) ve kanser öncesi hücre değişiklikleri (glial hücrelerin hiperplazisi) bir dizi sıçanda (540 ışına tabi tutulmuş erkek sıçan arasında 46 kalp ve beyin tümörü) belgelenmiştir; dişi sıçanlar = hiçbir tümör yok). Bu bulgular, IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) tarafından, cep telefonu radyasyonunun potansiyel olarak kanserojen olduğu değerlendirmesini doğrulamaktadır.

Karsinojenlerle birlikte yüksek frekanslı elektromanyetik alanlarla tümörün teşviki

Yazarlar: Klose, M; (2010) Tillmann ve Lerchl ve ark. araştırmasına dayalı olarak

Çalışmanın yürütülmesi: Alman Federal Radyasyon Koruma Dairesi (BfS)

Kaynak: https://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2015031812720

Tarih: Mart 2015

Bilgi: Bu çalışmada, mobil radyo standardı UMTS'nin (1.97 GHz) yüksek frekanslı elektromanyetik alanlarının, tümörlerin oluşmasına ve büyümesine neden olmadan, tümörlerin oluşmasını ve büyümesini teşvik edip edemeyeceğini araştırılmıştır. Tillmann ve arkadaşları tarafından yapılan bir pilot çalışma (2010), yüksek frekanslı elektromanyetik alanların tümör etkilerini tetiklediğini bildirmiştir. Bu endikasyonlar araştırılmalıdır.

Bulgular: Pilot çalışmanın bulguları büyük oranda doğrulanabilmiş ve genişletilebilmiştir. Her iki çalışmada da cep telefonu radyasyonunun bir sonucu olarak kombine gruplarda karaciğer ve akciğerdeki tümör sayısı (karsinom ve adenomlar) artmıştır.

2-Elektromanyetik Kirliliğin Zararlılığını Sorgulayan Çalışmalar:

Interphone Çalışması

Yazarlar: Klose, M; (2010) Tillmann ve Lerchl ve ark. Araştırmasına dayalı olarak

Çalışmanın yürütülmesi: Alman Federal Radyasyon Koruma Dairesi (BfS)

Kaynak: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/berichte/interphone/interphone.html?nn=6053902

Tarih: 2010-2011

Bilgi: n => 5000 denek; Toplamda 13 ülkede yapılan çalışma, kamu kaynakları ile desteklenmiş ve yaklaşık olarak %30 da cep telefonu sektörü tarafından finanse edilmiştir. Çalışmanın odak noktası, cep telefonu radyasyonunun beyin tümörleri üzerindeki etkisidir.

Bulgular: Normal cep telefonu kullanımının bir sonucu olarak beyin tümörlerinin oluşma riski artmamıştır. Hatta risk, cep telefonları ile kısmen azaltılmıştır! Artan cep telefonu kullanımı ile ilgili sonuçsuz bulgular: artan cep telefonu kullanımının bir sonucu olarak artan gliom sayısı (beyin tümörleri); Bununla birlikte, çalışma süresince hiçbir biyolojik-tıbbi açıklama bulunmamıştır. Radyasyondan Korunma Federal Dairesi (BfS) tarafından yapılan değerlendirme: Cep telefonlarının kullanımı, özellikle de cep telefonlarının çocuklar tarafından kullanımı üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır!

Elektromanyetik alanların mobil iletişimden erkek üretkenliğine etkisi

Yazar: Pophof, B.

Çalışmanın yürütülmesi: BfS

Kaynak: http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2014031911368

Tarih: 19. Mart 2014

Bulgular: Cep telefonlarından kaynaklanan elektromanyetik alanların erkeklerin üretkenliği üzerindeki etkisi, bir dizi ulusal ve uluslararası çalışmada incelenmiştir. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar, sürekli olarak bir cep telefonu kullanan insanlarda azalan üretkenlik göstermektedir. Ancak bu, büyük olasılıkla bu kişilerin yaşam tarzının neden olduğu bir durum olup elektromanyetik alanlarla ilgili değildir.

Laboratuvar çalışmaları ağırlıklı olarak spermin yüksek sıcaklık duyarlılığı ile açıklanabilecek sınırların üzerinde termal etkiler göstermektedir. Bu tür yüksek maruziyet, cep telefonlarının günlük kullanımında meydana gelmez. Bir cep telefonu pantolon cebinde iletim yapsa bile, testislerin elektromanyetik alanlara maruziyeti sınırların çok altındadır ve bir termal etkiden bahsedilemez.

Hayvanlar üzerinde yapılan testlerden elde edilen bulgular, çalışmanın kalitesine bağlı olarak çelişkili sonuçlar göstermektedir. İyi bilimsel uygulamaların niteliksel gereksinimlerini karşılayan çalışmalar, elektromanyetik alanların doğurganlık üzerinde sağlıkla ilgili herhangi bir etkisinin olduğunu göstermemektedir. Anlatılan gözlemlerin çoğunun net bir şekilde açıklığa kavuşturulmaması nedeniyle, DSÖ Araştırma Gündemi 2010'da bu alanda daha fazla araştırma yapılmasını önermektedir.

VIVOBASE ÜRÜNLERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aşağıda, akredite edilmiş bir kuruluş olan BION Enstitüsü ile işbirliği içinde VIVOBASE cihazlarının işlevselliği konusunda yapılan çalışmalarla desteklenen bilimsel kanıtlar bulacaksınız. BION Enstitüsü SICRIS (Sloven Güncel Araştırma Bilgi Sistemi) uyarınca 53760410000 sicil numarası ile resmi bir araştırma merkezi olarak onaylanmıştır.

BION Enstitüsü ile işbirliği içinde çalışma | VIVOBASE HOME
BION Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar, VIVOBASE FAMILY kullanıldığında vücut ısısı, deri direnci, kas aktivitesi ve solunum hızı parametrelerinin önemli ölçüde optimize edildiğini göstermiştir. Bunun metabolizma, iç denge ve oksijen kapasitesi için olumlu etkileri vardır. Cihazlar, nabız ve nefes derinliğinin vücut parametreleri üzerinde daha az önemli etkiye sahiptir. Çalışmalar, kabul edilen bilimsel standartlara uygun olarak takip edildiği şekilde yapılandırılmıştır: Prospektif test düzeneği (çalışmanın yürütülmesinde çalışma şeklinin tespiti için kriterler belirlenmiştir), plasebo muafiyeti (çalışma süresince, test edilen deneklerin hiçbirisi, VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir. Çifte körlük (çalışma süresince ne denekler ne de asistanlar VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir) ve rastgele seçim prensibi (ilgili kriterler) yaş, cinsiyet, test süresi, vb. gibi her iki test grubunda da, eşit ya da daha az eşit olarak dağıtıldı, (VIVOBASE cihazları açık ya da kapalı olarak ifade edildi).
TEST RAPORU 1 - VBH ENERJİSİNİN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için insan organizmasına enerji etkisi testi raporu

Tarih: 2. Kasım-11 Kasım 2016

Denekler: 25 ila 55 yaş arası (kadın ve erkek)

Amaç: VIVOBASE HOME'un fizyolojik vücut parametreleri üzerindeki etkisini belirlemek, (örneğin deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı).

Test düzeneği: Denekler, bir bilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü.. VIVOBASE HOME deneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5m uzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı.

Bulgular: En önemli bulgular VIVOBASE HOME'un cilt direnci, solunum hızı ve vücut ısısı üzerindeki etkileridir. VIVOBASE HOME açıldığında “mükemmel” cilt direncine daha çabuk ulaşıldı. Bu, deneklerin daha “rahat”, yani daha az stresli olduğu anlamına gelir. Ayrıca VIVOBASE HOME cihazı çalıştırıldığında , vücut ısısının daha dengeli olduğu görülmüştür. Geliştirilmiş cilt direnciyle birlikte, bu deneklerin daha iyi metabolizmaya sahip olmasına neden olur. Ayrıca, deneklerde VIVOBASE HOME açıldığında gelişmiş bir oksijenlenme oranı belgelenmiştir.

TEST RAPORU 2 - VBH'NİN KABLOSUZ YÖNLENDİRİCİLERLE İLGİLİ KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için Kablosuz Router Radyasyonuna karşı insan organizması üzerindeki koruyucu etki için test raporu

Tarih: 24. Ekim-4 Kasım 2016

Denekler: 25 ila 70 yaş arası (kadın ve erkek)

Amaç: VIVOBASE HOME'un elektromanyetik radyasyon (WIFI) üzerindeki etkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibi fizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.

Test düzeneği: Toplamda 4 farklı test kombinasyonu gerçekleştirildi (Wi-Fi açık ve VBH açık; Wi-Fi açık ve VBH kapalı; Wi-Fi kapalı ve VBH açık; Wi-Fi kapalı ve VBH kapalı). Bu dört kombinasyon dört farklı günde gerçekleştirildi. Denekler, bir bilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü.. VIVOBASE HOME deneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5m uzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı. WIFI yönlendirici denekten bir metre uzakta bir mesafeye yerleştirilmişti (gizli).

Bulgular: En önemli bulgu, VIVOBASE HOME'un fizyolojik parametrelerde meydana gelen olumlu değişiklikler ile ilgili koruyucu etkisidir. Cilt direnci açısından, VIVOBASE HOME açıldığında “daha sakin bir fiziksel durum” ölçülebilmiştir. Solunum hızı açısından, VIVOBASE HOME açıldığında “daha az stres veya zorlanma” ölçülebilmiştir. Nefes alma açısından, deneklerin daha dolu akciğerlerle nefes aldığı ve bunun sonucunda VIVOBASE HOME açıldığında oksijen kapasitesinin arttığı ölçülebilmiştir. Vücut ısısı açısından, VIVOBASE HOME açıldığında “daha iyi bir metabolizma” oluşturulmuştur. Nabız ve solunum derinliği parametrelerinin değişmesi birkaç dakika sürmüştür. Özetle, tüm parametreler VIVOBASE HOME açıldığında, ortalama olarak % 62,5 iyileşmiştir.

TEST RAPORU 3 - VBH'NİN TELSİZ TELEFON RADYASYONUNA KARŞI KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VBH ürünü için telsiz telefon radyasyonuna karşı insan organizması üzerindeki koruyucu etki konusundaki test raporu

Tarih: 2. Kasım 11. Kasım 2016

Denekler: 25 ila 55 yaş arası (kadın ve erkek)

Amaç: VBH'nin elektromanyetik radyasyon üzerindeki etkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibi fizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.

Test düzeneği: Toplamda iki farklı test kombinasyonu gerçekleştirilmiştir (telsiz telefon ve VBH açık ; telsiz telefon açık ve VBH kapalı). Bu iki kombinasyon iki farklı günde gerçekleştirildi. Denekler, bir bilgisayar ve fizyolojik parametreleri belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü. VIVOBASE HOME deneğin bulunduğu odaya bitişik olan bir odada ve doğrusal olarak yaklaşık 5m uzakta idi - ve üçüncü bir kişi tarafından açılıp ve kapatıldı.

Her iki test üç bölüme ayrıldı:

1. Hazırlık: Test yapısı ve testten önce vücut parametrelerinin ölçümü (toplamda 2 dakika)

2. Telefonu kullanma: Denekler, kulağına tutulan bir telsiz telefonu kullanarak toplam 5 dakika boyunca bir telefon görüşmesi yaptı.

3. Oturma: telsiz telefon, test deneğinin başından 5-10 santimetre uzaklıkta yerleştirildi. Denekler bu süre zarfında telefon görüşmesi yapmadılar (18 dakika). Telefon bekleme modundaydı.

Bulgular: En önemli bulgu, VIVOBASE HOME'un kas aktivitesinin fizyolojik parametrelerindeki olumlu değişimlerle ilgili koruyucu etkisidir. BION Enstitüsü, VIVOBASE HOME açık iken, deneklerin daha fazla enerji ve kuvvete sahip olduklarını ve metabolizmalarının vücut sıcaklığı ile ilgili olarak daha gelişmiş olduğunu tespit edebildi. Parametre darbesinin değişmesi birkaç dakika sürdü. VIVOBASE HOME açıldığında tüm parametreler ortalama olarak % 31,3 artmıştır.

TEST RAPORU 4 - VBH'NİN SU MOLEKÜLERİNİN YAPISI İLE İLGİLİ ETKİSİ

Çalışma: VBH'nin dinamik su yapısı üzerindeki gizli etkisi hakkındaki test raporu

Amaç: VIVOBASE HOME'un elektromanyetik radyasyon üzerine fizyokimyasal etkisini BionEvapo ® çalışması yardımıyla belirlemek.

BionEvapo ® Çalışması: Suyun yapısındaki dış etkilerin neden olduğu değişiklikleri belirlemek için standartlaştırılmış, bilimsel bir çalışmadır. Bu amaçla, su damlaları çeşitli dış etkilere maruz bırakılır ve bir mikroskop altında gözlemlenir. Su molekülleri buharlaştıktan sonra, kalan mineraller analiz edilir.

Test düzeneği: VIVOBASE HOME açıldığında ve kapatıldığında, cep telefonu radyasyonunun etkisi altındaki (açık ve kapalı) su molekülleri incelenmiştir. Bunu yapmak için, iki cam bardak su ile dolduruldu. Her bir beherden 14–16 su damlası bir mikroskop altına yerleştirildi (Evapo- Test T0). Daha sonra bir beher laboratuvarda bırakıldı ve diğer beher, VIVOBASE HOME (açık) ve bir cep telefonunun bulunduğu ayrı bir odaya yerleştirildi. Test sırasında, cep telefonu açılıp kapatıldı ve bir WIFI yönlendiricisine bağlandı. Su kabı daha sonra laboratuvara geri getirildi ve su damlaları tekrar analiz edildi (Evapo- Test T1). Bu test iki farklı günde iki kez gerçekleştirildi.

Bulgular: BionEvapo® yöntemini kullanarak VIVOBASE HOME'un su molekülleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Cep telefonunun olumsuz etkisi, VIVOBASE HOME kullanımıyla neredeyse dengelendi.

BION -Enstitüsü ile işbirliği içinde yapılan çalışma | VIVOBASE MOBILE

BION Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar, VIVOBASE FAMILY kullanıldığında vücut ısısı, deri direnci, kas aktivitesi ve solunum hızı parametrelerinin önemli ölçüde optimize edildiğini göstermiştir. Bunun metabolizma, iç denge ve oksijen kapasitesi için olumlu etkileri vardır. Cihazlar, nabız ve nefes derinliğinin vücut parametreleri üzerinde daha az önemli etkiye sahiptir.

Çalışmalar, kabul edilen bilimsel standartlara uygun olarak takip edildiği şekilde yapılandırılmıştır: Prospektif test düzeneği (çalışmanın yürütülmesinde çalışma şeklinin tespiti için kriterler belirlenmiştir), plasebo muafiyeti (çalışma süresince, test edilen deneklerin hiçbirisi, VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir, çifte körlük (çalışma süresince ne denekler ne de asistanlar VIVOBASE cihazlarının açık veya kapalı olduğunu bilmemektedir) ve rastgele seçim prensibi (ilgili kriterler) yaş, cinsiyet, test süresi, vb. gibi her iki test grubunda da, eşit ya da daha az eşit olarak dağıtıldı, yani VIVOBASE cihazları açık ya da kapalı olarak ifade edildi)..

TEST RAPORU 1 - VIVOBASE MOBILE'IN MOBİL TELEFONLARDAN ÇIKAN RADYASYONLA İLGİLİ KORUYUCU ETKİSİ

Çalışma: VIVOBASE MOBILE Ürününün cep telefonu radyasyonuna karşı insan organizması üzerindeki koruyucu etkisi hakkındaki Test Raporu

Tarih: 18-21 Ekim 2016

Denekler: 25 ila 75 yaş arası (kadın ve erkek)

Amaç: VIVOBASE MOBILE'in elektromanyetik radyasyon (cep telefonu) üzerindeki etkisini, deri direnci, nabız, kas aktivitesi, solunum hızı, vücut ısısı gibi fizyolojik vücut parametrelerindeki değişikliklerle belirlemek.

Test düzeneği: Denekler, fizyolojik parametreleri ve bir bilgisayarı belirlemek için kullanılan ölçüm ekipmanlarının bulunduğu ayrı bir odada tutuldu. Harici etkileri ortadan kaldırmak için denekler test sırasında odada yalnızdı. Deneklerin fizyolojik parametreleri yaklaşık 30 dakika boyunca sürekli olarak ölçüldü. Deneklerin pantolon cebinde VIVOBASE MOBILE vardı. Ancak, denekler, VIVOBASE MOBILE'in ne zaman açık ne zaman kapalı olduğundan haberdar değildi.

İki test üç bölüme ayrıldı:

1. Hazırlık: Test yapısı ve testten önce vücut parametrelerinin ölçümü (toplamda 2 dakika)

2. Telefonu kullanma: Denek, kulağına tutulan bir telsiz telefonu kullanarak toplam 5 dakika boyunca bir telefon görüşmesi yaptı.

3. Oturma: telsiz telefon , test deneğinin başından 5-10 santimetre uzaklıkta yerleştirildi. Denek bu süre zarfında telefon görüşmesi yapmadı (18 dakika). Telefon bekleme modundaydı.

Bulgular: En önemli bulgu, VIVOBASE HOME'un kas aktivitesinin fizyolojik parametrelerindeki olumlu değişimlerle ilgili koruyucu etkisidir. BION Enstitüsü, VIVOBASE HOME açık iken, deneklerin daha fazla enerji ve kuvvete sahip olduklarını ve metabolizmalarının vücut sıcaklığı ile ilgili olarak daha gelişmiş olduğunu tespit edebildi. Parametre darbesinin değişmesi birkaç dakika sürdü. VIVOBASE HOME açıldığında tüm parametreler ortalama olarak % 31,3 artmıştır.